Projecten

Wij ondersteunen prachtige projecten 

Samen met Woord en Daad bieden we steun aan schoolkinderen in Sierra Leone. Hieronder vindt u alle doelstellingen:

Doelstelling 1: 500 leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs ondersteunen door verstrekking van een studiebeurs. 150 leerlingen basisonderwijs (6-12 jaar), 150 leerlingen junior voortgezet onderwijs (13-15 jaar) en 200 leerlingen senior voortgezet onderwijs (16-18 jaar). De leerlingen zijn verdeeld over het westen, oosten en zuiden van het land. 

Doelstelling 2: 163 meisjes met een leerachterstand toegang bieden tot het basisonderwijs.

Doelstelling 3: De bouw van twee scholen met zes klaslokalen in twee verschillende dorpen, inclusief interieur en de benodigde schoolmaterialen.

Doelstelling 4: Het aantal vervelende incidenten op de scholen verminderen door het geven van vier work-shops aan totaal 120 studenten over goed gedrag op school om hun houding te veranderen.

Doelstelling 5: Om de capaciteit van de leerkrachten te versterken en de kwaliteit van het onderwijs te vergroten volgen 468 leerkrachten bijscholing of onderwijs op afstand en krijgen 60 leerkrachten en schoolhoofden training in leiderschap. Dit laatste gebeurt in samenwerking met Driestar Educatief, een Nederlands kenniscentrum op het gebied van onderwijs waarmee Woord en Daad in diverse ontwikkelingslanden samenwerkt.

Doelstelling 6: Twee schoolbesturen (totaal 17 personen) worden getraind op onder andere regelgeving rond onderwijs en belangenbehartiging op lokaal niveau. De training ondersteunt de schoolbesturen in het geven van beter leiderschap en het organiseren van het schoolstelsel.

Doelstelling 7: Het vergroten van een nationaal netwerk op het gebied van onderwijs onder de aangesloten organisaties van EFSL. Dit netwerk zal lobbyen bij het ministerie van onderwijs, onderzoeken uitvoeren naar de kwaliteit van het onderwijs en in contact treden met beleidsmakers op het gebied van onderwijs.

Als u wilt weten of we onze doelstellingen hebben behaald, dan kunt u hier het Eindrapport 2017 van Woord en Daad downloaden.