Financieel

Onze financiele verantwoording 

Wij zijn door de Belastingdienst geïnformeerd over de nieuwe regelgeving die vanaf 1 januari 2014 gaat gelden voor ANBI’s. De hieronder genoemde negen punten moeten vanaf die datum op de eigen website worden gepubliceerd.

Stichting V.W.K. Hulpprojecten voldoet door deze website aan de door de overheid gestelde nieuwe voorwaarden voor een ANBI.

Hoofdlijnen actuele beleidsplan

Stichting V.W.K. hulpprojecten is opgericht door de heer G.J. van Wijngaarden en mevrouw J. van Wijngaarden-de Koning. Gedreven door een protestants christelijke levensvisie met als grondslag een Bijbels perspectief, was behoefte ontstaan iets voor de arme medemens te doen. Actieve hulp, niet uitsluitend financieel, staat in een hoog vaandel. Hulp aan mensen, zowel in Nederland als in het buitenland. Projectmatige hulp voor langere tijd geniet de voorkeur. Hiervoor worden met hulporganisaties dan ook meerjarige contracten afgesloten. De stichting is afhankelijk van vrijgevigheid van eigen ondernemingen als van derden. Er is een bestuur benoemd, welke geen beloning ontvangt voor haar diensten.

Bestuursleden

Het bestuur bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en 2 overige/algemene bestuursleden:

De heer G.J. van Wijngaarden (voorzitter)

Mevrouw J. van Wijngaarden-de Koning (secretaris)

De heer P.C. van Wijngaarden (penningmeester)

De heer J. van Vugt (algemeen bestuurslid)

De heer J.D. van Putten (algemeen bestuurslid)

Beloningsbeleid

De bestuursleden geven “Pro Deo” hun inzet aan de stichting en ontvangen derhalve geen financiële beloning voor hun activiteiten.

Doelstelling

Stichting V.W.K. hulpprojecten zet zich in voor het welzijn van haar medemens en stelt zich daarbij ten doel de financiering van humanitaire hulpverlening met daaraan gekoppelde projectmatige hulp bij opbouw van een goede leefomgeving voor armen.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Stichting V.W.K. hulpprojecten is momenteel actief in Sierra Leone. Hierbij wordt onder supervisie van de stichting Woord en Daad gewerkt aan het vestigen van scholen ten behoeve van het geven van onderwijs aan de kinderen maar ook aan het verstrekken van technisch vakonderwijs aan de jeugd. Tevens vindt er naast arbeidsbemiddeling landbouw- en bedrijfsontwikkeling plaats. Dit project is voor 5 jaar aangegaan waarbij meerdere collega-ondernemers samenwerken. In Nederland vindt rechtstreekse bijdrage plaats in schrijnende situaties op niet-projectmatige wijze en afwisselend met of zonder tussenkomst van andere goede-doel-stichtingen.

Financiële verantwoording

In artikel vier van de stichting wordt omschreven hoe de stichting aan de benodigde gelden kan komen om de activiteiten uit te voeren. In de praktijk zijn het individuele gevers die betrokken zijn, of kennis hebben van de activiteiten van de stichting die het werk financieel dragen. 

Wilt u de acte van oprichting inzien? U kunt deze hier downloaden